Tin tức

  • HAPPY Dragon Boat Festival

    HAPPY Dragon Boat Festival

    bánh bao gạo ngon với các biến thể địa phương trong việc trám đã là một truyền thống của Lễ hội Thuyền Rồng của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Liên hoan Duanwu, hay còn gọi là Dragon Boat Festival, được thành lập để tưởng nhớ Khuất Nguyên, một học giả Bộ và nhà thơ yêu nước của tiểu bang Chu Dur ...
    Đọc thêm