SOLINC DEDICATE IN R& D AND SUPPLYTHE HIGH QUALITY FERTILIZER AND FEED ADDITIVE.
Կայուն Ապրանքներ Ծառայություններ ԿՆՊԱՍՏԻ նորարարության եւ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՈՒՄՔ:
-SOLINC-

Ինչու ընտրել մեզ.

SOLINC է ճիշտ ընտրություն
  • Մասնագիտական ​​Team

  • Մասնագիտական ​​Որակի վերահսկում

  • Մասնագիտական ​​Ծախսերի Վերահսկում

  • Հրապարակայնությունը, համագործակցության եւ Win-win

  • Welcome to Solinc

ընկերությունը անձնագիրը

SOLINC է ճիշտ ընտրություն

Tianjin Solinc Industrial Co.Ltd. (in Tianjin) and Solinc Industrial Co., Ltd
(Hong Kong Branch) has been in fertilizer business for more than 15 years.

 

Our comprehensive range of commodity fertilizers includes, but is not
limited to Sulphate salt ,Nitrate salt such as Magnesium Sulphate, Potassium
Sulphate and Zinc Sulphate,as well as Calcium Nitrate Granular, Potassium
Nitrate,Magnesium Nitrate, TMAP, UP, and many other products.
Solinc has established strategic partnership with key products factories
in China to ensure competitive prices and secure availability for long
term customers and markets.